วิธีการป้องกันเว็บไซต์ WORDPRESS ของคุณ จาก MALWERE

วิธีการป้องกันเว็บไซต์ WordPress ของคุณ จาก Malwere

วิธีการป้องกันเว็บไซต์ WordPress ของคุณ จาก Malwere

Blog Article

วิธีการ Maintenance เว็บไซต์ WordPress ให้ปลอดภัยจาก Malware เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเว็บไซต์ WordPress Malware วิธีการ Maintenance เว็บไซต์ WordPress ให้ปลอดภัยจาก Malware มีดังนี้:
การป้องกัน:
ใช้ธีมและปลั๊กอินจากแหล่งที่เชื่อถือได้: เลือกใช้ธีมและปลั๊กอินจาก WordPress.org หรือแหล่งที่เชื่อถือได้
จ้างบริษัทรับ รับทำเว็บไซต์ WordPress มืออาชีพให้ทำให้
อัปเดตเวอร์ชั่น WordPress ธีม และปลั๊กอินอยู่เสมอ: การอัปเดตเวอร์ชั่นจะช่วยแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัย
ติดตั้งปลั๊กอินความปลอดภัย: ติดตั้งปลั๊กอินความปลอดภัย เช่น Wordfence หรือ Sucuri เพื่อป้องกัน Malware
ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก: ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากสำหรับบัญชีผู้ใช้ WordPress ของคุณ
สำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ: สำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ regularly
การตรวจสอบ:
สแกนเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือตรวจจับ Malware: สแกนเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือตรวจจับ Malware เช่น Sucuri SiteCheck หรือ VirusTotal
ตรวจสอบบันทึกกิจกรรม: ตรวจสอบบันทึกกิจกรรม WordPress ของคุณเพื่อหา suspicious activity
ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์: ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์ WordPress ของคุณเพื่อหา suspicious activity
การแก้ไข:
ลบ Malware: ลบ Malware ออกจากเว็บไซต์ของคุณโดยเร็วที่สุด
เปลี่ยนรหัสผ่าน: เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ WordPress ของคุณ
อัปเดตเว็บไซต์ของคุณ: อัปเดตเวอร์ชั่น WordPress ธีม และปลั๊กอินของคุณ
กู้คืนเว็บไซต์ของคุณจากการสำรองข้อมูล: กู้คืนเว็บไซต์ของคุณจากการสำรองข้อมูล
สรุป:
การ Maintenance รับทําเว็บไซต์ wordpress เว็บไซต์ WordPress ให้ปลอดภัยจาก Malware นั้น สามารถทำได้โดยใช้มาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไข
คำสำคัญ: WordPress, Malware, ธีม, ปลั๊กอิน, อัปเดต, ปลั๊กอินความปลอดภัย, รหัสผ่าน, สำรองข้อมูล, สแกน, บันทึกกิจกรรม, ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์, ลบ Malware, เปลี่ยนรหัสผ่าน, กู้คืน

Report this page